Seramik

Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1992 yılında kurulmuş olup, 2008 yılında faaliyete geçerek, 2008-2009 Öğretim yılında Seramik Anasanat Dalı lisansüstü programlarını bünyesine alarak eğitimine başlamıştır.Seramik Anasanat Dalı,lisansüstü programındaseramik sanatı ve endüstrisialanındaki çağdaş gelişmelerin paralelinde,alanıyla yetkin elemanları yetiştirmeyi hedefler. seramik anasanat dalı yüksek lisans programı,çağdaş dünyanın gereksindiği algı şeklini, bilimsel ve sanat kültürü alanındaki araştırmalar ile temellendiren ve geliştirmeyi arzu eden bireylerin arayışlarına olanak ve fırsat yaratmaktadır. Böylece sanat ve kültürün sistematik bir düzlemde temellenerek, farklı kültür alanlarına katkı sağlar. Seramik alanında kazandığı uzmanlık düzeyindeki kuramsal, sanatsal ve tasarıma dayalı becerileri kullanabillen yüksek lisans öğrencisi,seramik alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirirYenilikçi. özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sergileyebilir.

SERAMİK ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI